Reguleringsplaner

En reguleringsplan er kommunens plan for et bestemt område. Reguleringsplanen består av en kartdel og en tekstdel som beskriver formålet med planen, hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der.

Hvis du har planer om å bygge på en eiendom må du først undersøke om det finnes en reguleringsplan som gjelder for eiendommen, og hvilke bestemmelser den eventuelt er underlagt.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00