Kommunedirektøren

Kommunedirektørens oppgaver og myndighet er hjemlet i kommunelovens § 13-1.

Kommunedirektøren i Sømna kommune er bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Alle saker, utredninger og spørsmål fra politisk miljø til administrasjonen skal i prinsippet stilles til og responderes gjennom kommunedirektøren. Kommunedirektøren plikter på sin side å legge fram for politisk miljø alle saker av vesentlig betydning og som for øvrig ikke er delegert.

Staben

Kommunedirektøren har en stab som har ansvar for støtte, veiledning og oppfølging av enhetene samt fellesadministrative tjenester i organisasjonen. I staben inngår seksjonene for økonomi og HR samt leder for plan og utvikling/ folkehelsekoordinator, skolefaglig ansvarlig og formannskapssekretær.

Kontaktinfo

Ben Andre Graven
Kommunedirektør
E-post
Telefon 75 01 50 23
Mobil 90 74 70 85
Sømna kommune
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00