Fysioterapi

Fysioterapeuten vurderer hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. I Sømna er fysioterapitilbudet delt inn i tjenester utført av kommunal fysioterapeut og private fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen. Det er ulik oppgavefordeling mellom de private og den kommunale fysioterapeuten internt i kommunen.

Den kommunale fysioterapeuten har arbeidsområde innen individuell- og gruppebasert fysioterapi samt med helsefremmende og forebyggende tiltak via skolehelsetjeneste, helsestasjon og Frisklivssentral. Den kommunale fysioterapeuten ivaretar også beboere på institusjon (SOS og omsorgsbolig). I tillegg prioriterer hun  pasienter med hjerneslag eller andre nevrologisk lidelse samt pasienter med sammensatte lidelser.

Sømna kommune har avtale med tre privatpraktiserende fysioterapeuter. Disse holder til på Sømna Fysiotrim.

hjemmesiden til Sømna Fysiotrim finner du informasjon om hva de tilbyr og nødvendig kontaktinformasjon. Du kan også se kontaktinformasjon på høyre side. Sømna fysiotrim er også på Facebook.

Generelt kan man si at de fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom, og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene i kommunen. Nyopererte pasienter og personer med akutte problemstillinger blir prioritert.

Hvordan ta kontakt?

Du kan selv ta kontakt med fysioterapeut, fra 01.01.18 trenger du ikke lenger henvisning fra lege.

Hva koster det?

Institusjonsbeboere med behov for fysioterapi skal ikke betale for behandling. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er også fritatt fra egenandel. Alle andre hjemmeboende (inkludert omsorgsbolig beboere) må betale egenandel. 

Når utgifter til fysioterapi overskrider egenandelstak 2, har du krav på frikort. Dette kommer automatisk i posten, og du må deretter informere din fysioterapeut om at du har fått frikort. 

Transport

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport til fysioterapi, kan du få rekvisisjon til annen transport av din fysioterapeut. Da betaler du egenandel som går inn i egenandels tak 1. Mer informasjon se www.pasientreiser.no eller tlf. 05515. 
 

Foto: Janne Moen

Kontaktinfo

Kristin Mørkved
Kommunal fysioterapeut og frisklivskoordinator
E-post
Mobil 47 67 24 13
Ørjar Wærum Evensen
Privatpraktiserende fysioterapeut
Telefon 75 01 51 50
Mobil 99 27 01 39
Tor Eirik Dahle
Privatpraktiserende fysioterapeut
Mobil 92 86 22 28
Siri Colberg Evensen
Privatpraktiserende fysioterapeut
Telefon 75 01 51 50
Mobil 90 98 33 32