Om frisklivstilbudet i Sømna kommune

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som skal forebygge sykdom og fremme god helse. Frisklivssentralen blir driftet av kommunal fysioterapeut. Har du behov for hjelp til å endre levevaner eller komme i gang med fysisk aktivitet? Da er kanskje oppfølging via Frisklivssentralen noe for deg? Tilbudet er rettet mot deg som står i fare for å utvikle livsstilssykdom eller allerede har utviklet sykdom og som trenger hjelp fra helsepersonell til å endre levevaner og å mestre sykdommen.

Frisklivsresepten

Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem. Dette kalles frisklivsresepten og den varer i tre måneder. Du kan bli henvist av helsepersonell eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ. Du trenger ikke være syk eller ha en diagnose.

Oppfølgingen baserer seg på endring av helseadferd, levevaner og motivasjon. Målet er at den enkelte deltaker skal øke sin kunnskap og bevissthet om levevaner, om barrierer for endring samt «hvor skoen trykker mest» i forhold til egen situasjon.

Oppfølgingen starter med en helsesamtale. I samtalen snakker vi om fysisk aktivitet, kosthold eller røyke- og snusvaner, alt etter hva du opplever er viktig for deg. Søvnvansker, ensomhet eller psykiske belastninger kan også være tema. Først og fremst vil vi under samtalen sammen finne frem til dine motiv for å skulle gjøre endring. Vi vil hjelpe deg å formulere og konkretisere egne mål og lage en plan for hvordan du skal nå dem. Underveis i reseptperioden vil du kunne få oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud.  Ved endt reseptperiode har vi en ny helsesamtale, en avslutningssamtale, hvor vi gjør opp status, evaluerer og sammen ser på muligheter for veien videre mot en sunn og aktiv hverdag.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en viktig del av frisklivsresepten og vi anbefaler at du deltar på minimum to treninger i uken. Målet er at du skal bli fysisk aktiv i din hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.  

Med en frisklivsresept kan du etter avtale med arbeidsgiver få mulighet til å trene i arbeidstiden. Dersom du er sykemeldt, kan dette være et hensiktsmessig tilbud. Dersom du ikke har mulighet til, eller ønsker å delta på gruppetrening og undervisning på dagtid, forsøker vi å tilpasse en oppfølging som kan passe deg.

Vi oppfordrer alle våre deltakere å teste kondisjonen ved oppstart og avslutning av oppfølgingen. Med dette vil du få et mål på den fysiske formen din og se om det har skjedd endring. Den fysiske testen vil foregå ved en kondisjonstest på tredemølle eller ved en 6 minutters gangtest.

For mange vil det å trene sammen i små grupper være et godt alternativ for å komme i gang med fysisk aktivitet og livsstilsendring. Treningen via Frisklivssentralen foregår i stor grad utendørs. Det legges opp til turer i variert terreng samt til intervalltrening i motbakke eller inne på tredemølle. Treningen tilpasses den enkeltes nivå. Du kan delta uansett fysisk form!

Timeplan

Detaljer om timeplan, oppmøtested/tid og beskrivelse av de ulike aktivitetene får du på helsesamtalen.

Kostnader

Det koster kr 350,- å delta i en resept-periode på 3 mnd. Helsesamtalen er gratis.

Kontaktinfo

Kristin Mørkved
Kommunal fysioterapeut og frisklivskoordinator
E-post
Mobil 47 67 24 13

Åpningstider

08.00 - 15.15