Sør-Helgeland krisesenter

Sør-Helgeland Krisesenter har døgnåpent,  også i jula.

Vakttelefon: 750 21711. 

Sømna kommune inngår i et interkommunalt samarbeid om krisesentertilbud hvor Brønnøy kommune er vertskommune. Krisesenteret i Brønnøy har døgnåpent med samtale- og botilbud for kvinner, barn og menn.

Ta gjerne kontakt med oss!

Med vennlig hilsen

Sør-Helgeland krisesenter