Sør-Helgeland krisesenter

Er du i en vanskelig situasjon og trenger hjelp?

Ring vår vakttelefon 750 21711 (døgnåpen)

Krisesenteret er lokalisert i Brønnøysund men er et tilbud til innbyggerne i Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Brønnøy kommune.

Vi er krisesenter for kvinner, menn og barn som blir utsatt for krenkelser, misbruk eller psykisk/ fysisk vold fra noen av sine nærmeste.

Våre tjenester er:

  • Veiledning/ rådgivning pr tlf
  • Samtaler med personlig oppmøte dagtid
  • Trygt og midlertidig botilbud for deg og dine barn
  • Oppfølging i nyetableringsfasen (etter botid)
  • Gratis konsultasjon hos advokat ang din situasjon og rettigheter
  • Bistand i kontakten med andre hjelpeinstanser
  • Vi tilbyr tolking ved behov
  • Informasjonsarbeid om krisesenteret og mishandling generelt i samfunnet.

Vår jobb er å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon -  til å få en bedre hverdag med nye muligheter!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!