Dinutvei.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Oversikt over ulike hjelpetilbud

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Flere har bidratt til utviklingen av dinutvei.no

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sør-Helgeland krisesenter

Krisesenteret tilbyr bistand til kvinner, menn og barn utsatt for ulike typer vold, seksuelle overgrep/incest og voldtekt.

Tlf. nr: 750 21 711
Åpent 24 timer i døgnet - 7 dager i uka.

Her finner du informasjon om Sør-Helgeland krisesenter.

Helgeland overgrepsmottak

Helgeland overgrepsmottak ved seksuelle tjenester gjelder for hele Helgeland. Medisinsk hjelp og rådgivning. Åpent hele døgnet. Uavhengig av politianmeldelse. Taushetsplikt. Gratis.

Tlf. nr: 75 12 06 00
Åpent 24 timer i døgnet.

Her finner du informasjon om Helgeland overgrepsmottak.

Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

SMISO Nordland er et tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Vi er ikke en erstatning for det offentlige hjelpeapparat, men et supplement. Tilbudet er gratis.

Tlf: 75 17 30 50 | 469 36 760

Her finner du informasjon om SMISO.