Lokalsamfunn med MOT

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot til å leve, til å bry seg og til å si nei. Visjonen er et varmere og tryggere lokalsamfunn.

Organisering av MOT

Sømna kommune vedtok i 2015 å bli et lokalsamfunn med MOT. Ledelsen i MOT består av leder og ordfører Hans-Gunnar Holand, kommunedirektør Arne Johansen, rektor Tove Buskerud, ledende helsesykepleier Berit Sund og MOT-koordinator Marianne V. Grøttheim. 

I tillegg har vi to dyktige MOT coacher; Simen Garaas og Camilla Solli Olsen. De gjennomfører hvert år 12 MOT økter à 150 minutter for elevene i ungdomsskolen. Målet er å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

Skolen som samfunnsbygger

I 2016 startet Vik skole opp med tilleggsprogrammet Skolen som samfunnsbygger. Dette er et treårig utviklingsprosjekt hvor alle ansatte ved Vik og Berg skole får kursing fra MOT sentralt i 3 år. Det inviteres også til foreldremøter. Her kan du lese mer om tilleggsprogrammet Skolen som samfunnsbygger.

Kommunen som samfunnsbygger

I desember 2018 signerte ordfører en ny avtale med MOT. Avtalen er en styrking av arbeidet med MOT i Sømna. Kommunen som samfunnsbygger skal være et verktøy for administrativ og politisk ledelse. Det skal brukes i arbeidet med kommunens kulturbygging og personalarbeid, og som er del av kommunens verdiplattform og lederfilosofi.

Unge motivatorer

Høsten 2017 utdannet vi de to første unge motivatorene fra 9. klasse. Nå har vi skolert tilsammen 5 ungdommer. En ung motivator skal være en rollemodell og et godt forbilde for andre, skal gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry seg og si nei, og bidra til å styrke oppvekstmiljøet i positiv retning. Disse skal blant annet på 3 besøk i 7. klasse for å hjelpe til med å gjøre overgangen fra barne- til ungdomsskole enklere.

Du kan lese mer om MOT på deres hjemmeside.

MOT til å glede dagen

Hvert år, den 23. november, arrangeres MOT til å glede dagen.

 

Våre unge motivatorer; Håvard, Thea, Lars, Eila, Johanne, og MOT-coachene Simen og Camilla

Kontaktinfo

Hans Gunnar Holand
Ordfører
E-post
Telefon 90 76 42 05
Mobil 90 76 42 05
Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00