Lokalsamfunn med MOT

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot til å leve, til å bry seg og til å si nei. Visjonen er et varmere og tryggere lokalsamfunn.

Organisering av MOT

Sømna kommune vedtok i 2015 å bli et lokalsamfunn med MOT.  Ledelsen i MOT består av leder og ordfører Gunder Strømberg, kommunedirektør Ben Andre Graven, rektor Lise Bjøru, områdeleder Cathrine Theting, ledende helsesykepleier Berit Sund og MOT-koordinator Marianne V. Grøttheim. 

I tillegg har vi nå fire dyktige MOT coacher; lærer Simen Garaas, kulturskolelærer Camilla Solli Olsen, helsesykepleier Silje M. Aas og ungdomsLos Siv Reinfjord. De gjennomfører hvert år 12 MOT økter à 150 minutter for elevene i ungdomsskolen. Målet er å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

Skolen som samfunnsbygger

I 2016 startet Vik skole opp med tilleggsprogrammet Skolen som samfunnsbygger. Dette var et treårig utviklingsprosjekt hvor alle ansatte ved Vik og Berg skole fikk kursing fra MOT sentralt i 3 år og det var årlige foreldremøter.  Her kan du lese mer om tilleggsprogrammet Skolen som samfunnsbygger.

Kommunen som samfunnsbygger

I desember 2018 signerte ordfører en ny avtale med MOT. Avtalen er en styrking av arbeidet med MOT i Sømna. Kommunen som samfunnsbygger skal være et verktøy for administrativ og politisk ledelse. Det skal brukes i arbeidet med kommunens kulturbygging og personalarbeid, og som er del av kommunens verdiplattform og lederfilosofi.

SUPER

Høsten 2023 starter kommunen opp med MOT sitt SUPER program for 1-4. klasse. Kommunen er valgt ut til å være pilotkommune. Alle lærere på trinnene er utdannet av MOT. 

SUPER!! kort fortalt:
Bygge gruppa – hvem er vi?
- Likeverd
- Tilhørighet
- Sosial kompetanse
- Mangfold

Bygge individet – hvem er jeg?
- Selvfølelse
- Selvregulering
- Selvhevdelse

Unge motivatorer

Hvert år utdannes det unge MOTivatorer fra 9. klasse. En ung motivator skal være en rollemodell og et godt forbilde for andre, skal gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry seg og si nei, og bidra til å styrke oppvekstmiljøet i positiv retning. Disse skal blant annet på 3 besøk i 7. klasse for å hjelpe til med å gjøre overgangen fra barne- til ungdomsskole enklere.

Du kan lese mer om MOT på deres hjemmeside.

MOT til å glede dagen

Hvert år, den 23. november, arrangeres MOT til å glede dagen.

 

De unge MOTivatorene Hedda Sirevaag, Andreas Westerberg og Felix Vedal Grøttheim sprer glede på kommunehuset under MOT til å glede dagen!

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00