Ungdata

I samarbeid med skolen, gjennomfører kommunen jevnlig Ungdata-undersøkelse.

Kvalitetssikret system

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelevene svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder; foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Brukes som kunnskapsgrunnlag

Det er et stort tverrfaglig samarbeid som ligger bak undersøkelsen og oppfølgingen av denne. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag i kommunens forebyggende arbeid. Ungdata har blitt gjennomført i 2012, 2015 og 2019. Ved regelmessig gjennomføring av denne undersøkelsen får kommunen verdifull kunnskap.

Her kan du finne resultatene fra Sømna 

 


 

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon +47 75 01 50 17

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00