Meld feil

Sømna kommune har ingen vaktordning pr. i dag for å melde feil på kommunale anlegg, vei, vann og avløp. Du kan kontakte Enhet for teknisk og eiendom ved bruk av skjema øverst på siden eller på dagtid ved bruk av kontaktinformasjonen du finner til høyre.

Ved vilpåkjørsel eller skadet vilt se informasjon om telefonnummer øverst på siden.

Du kan melde feil innen følgende områder

 

Akutte hendelser

Ved akutte hendelser som akutt forurensing, flom, brann, trafikkulykke eller annen nød skal du ringe:

Nødnummer
Nødnummer Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00