Kontaktinfo

Cathrine Theting
Områdeleder oppvekst/assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 75 01 50 16
Mobil 48 25 53 32

Adresse

Kirkeveien 2

8920 Sømna