Sømna - Den grønne Helgelandskommunen som leverer!

Sømna kommune

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør – Helgeland og ligger helt sør på Helgelands-kysten. Kommunen har ca 2000 innbyggere fordelt over 193 km2, hvor landarealet utgjør 189 km2.

Tettsteder

Kommer du fra sør, er Vennesund ditt første møte med kommunen. Stedet har lange tradisjoner som handelssted, og her finner du campingplass, kiosk, båtutleie, kulturminner og restaurert brygge. Kommunesenteret Vik, ligger midt i kommunen og her finner du blant annet bibliotek, Sømna bygdetun, butikk, idrettshall, hotell, omsorgssenter, pensjonistskole og Helgeland rehabilitering. Berg er tettstedet som ligger nord i kommunen på grensen mot Brønnøy kommune. Her finner du blant annet barneskole, allbrukshall, bank, butikker, bensinstasjon, bilverksted, småbåthavn og restaurant.

Næring

Sømna kommune er en av Nordlands største jordbrukskommuner og har et aktivt landbruk. I tillegg er offentlig tjenesteyting en stor sysselsetter i kommunen. Nord-Norges største meieri ligger på Sømna.

Friluftsliv

I Sømna finner du fine muligheter for friluftsliv. Her kan du gå på fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til bading og fisking. Båt kan du leie hos Vennesund Camping, Bjørnvika natursenter eller Sømnesvika Brygge.

I Vennesund finner du Sømnas "Fotefar mot nord": Olavskilden, og ikke langt unna ligger Kvennvika som kan by på en fantastisk strandopplevelse.

I Berg sentrum kan du spasere langs promenaden ved sjøen. Her er det også tilrettelagt en fiskeplass for bevegelseshemmede. Vest for Berg finner du Sømnes, et flott sted for friluftsaktiviteter i skog eller ved sjøen.

Ved Øyvannet og Holandsvannet er det mulighet for bading og fiske ved fiskeplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede.

På Visit Sømna finner du informasjonen du trenger for å oppleve Sømna.

Kommune i utvikling

Sømna er en kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmenheten, og etablering av ny næringsvirksomhet.