NAV Sør-Helgeland

NAV-kontoret har sitt hovedlokale i Havnegata 40 i Brønnøysund.

 

Åpningstider når du ikke har timeavtale:

Mandag - Kun timeavtale

Tirsdag - Kun timeavtale

Onsdag - 12.00 - 14.00

Torsdag - Kun timeavtale

Fredag - Kun timeavtale

 

Du kan avtale time med veilederen din utenom disse åpningstidene. Det kan også gjøres avtale om å møte veileder i NAV på Sømna etter avtale. 

Ring kontaktsenteret på tlf 55 55 33 33, eller bruk de digitale løsningene på http://nav.no