NAV Sør-Helgeland

Fra 1.mars heter vårt lokale NAV kontor NAV Sør- Helgeland. NAV-kontoret har sitt hovedlokale i Havnegata 40 (TTS-bygget) i Brønnøysund.

I Sømna vil det ikke være åpent mottak for "drop-in", men det kan gjøres avtale om å møte din veileder i NAV enten i Brønnøysund eller Sømna etter avtale.

Viser til åpningstider hos NAV Sør-Helgeland på nettsiden.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-bronnoy

Ring kontaktsenteret på tlf 55 55 33 33, eller bruk de digitale løsningene på http://nav.no