Innsyn i postlister, sakspapirer og protokoller

Her finner du postlister, politiske sakspapirer og protokoller, samt informasjon om politiske utvalg. Følg lenkene øverst på siden.

Innsyn

Alle saksdokumenter i kommunen er i utgangspunktet offentlige, med mindre det er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentligheten, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentlighetsloven § 11).

Fra innsynsløsningen kan du åpne dokumenter direkte i PDF-format når de ikke er unntatt med lovhjemmel. Hvis et dokument ikke blir direkte publisert, kan du be om innsyn. Dette kan gjøres enten via e-post og et skjema.

Første gang du åpner postlistene, kan det ta noen minutter før den åpner seg.

Kommunens innsynsløsning publiserer kun dokumenter journalført fra og med 13. april 2015. For innsyn i dokumenter som er journalført før den datoen, vennligst send din innsynsforespørsel til post@somna.kommune.no.

Personalarkiv, barne- og elevmapper legges ikke ut på postlisten. Ta kontakt med postmottaket på ovennevnte e-postadresse hvis du ønsker innsyn her.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager, er dette å regne som et avslag som kan påklages.
 

Klagefrist ved avslag på innsyn

Ved avslag på innsynsforespørsel kan det innen tre uker kreves en begrunnelse for avslaget (offentlighetsloven § 31).

Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt (offentlighetsloven § 32). Klageinstans vil være Statsforvalteren i Nordland.


Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til kommunen

Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Skal du sende taushetsbelagte og sensitive opplysninger til kommunen, bør disse sendes per brev eller ved å bruke eDialog for sikker, digital post inn til kommunen. Les mer om eDialog her (åpnes i ny fane). E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for sensitive opplysninger. 


Lenker

Arkivloven
Offentlighetsloven
Forvaltningsloven
Personopplysningsloven

Kontaktinfo

Sømna kommune
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00