Økonomiplan med handlingsdel

Fra 2019 har kommunen valgt å slå sammen handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel med økonomiplan og budsjett.
 

Planen omfatter hele kommunens virksomhet og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 (PDF, 6 MB)

Eldre planer:

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 (PDF, 31 MB)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 (PDF, 5 MB)

Økonomiplan for 2018-2021 (PDF, 37 MB)

Økonomiplan for 2017-2020 (PDF, 8 MB)