Priser og betaling


 

Hva koster det? Priser gjelder fra 1.1.2023

Priser barnehage
Størrelse plass 100 % plass 80 % plass 60 % plass Halvplass 40 % plass
timer pr. uke 45 36 27 22,5 18
Opphold B1 3000,00 2600,00 1950,00 1625,00 1300,00
Kostpenger 300,00 240,00 180,00 150,00 120,00
pris pr. time 70,59 76,47 76,47 76,47 76,47
Opphold B2 2100,00 1820,00 1365,00 1137,50 910,00
Opphold B3 1500,00 1300,00 975,00 812,50 650,00

Ordinært tilbud  9,0t pr. dag, 45t pr uke (11 mnd pr.år)
Ny makspris er kr 3000,00.

Se regelverk for foreldrebetaling hos Utdanningsdirektoratet

Reduksjon i foreldrebetaling, søskenrabatt og gratis kjernetid

Trykk her for å lese om reduksjon i foreldrebetaling, søskenrabatt og gratis kjernetid.

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2018 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i selvangivelsen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Kontaktinfo

Ann Helen Johansen
Styrer Sømna barnehage
E-post
Mobil 91 70 01 84
Sømna barnehage avd. Vik
Kanutten (3-6 år)
Telefon 90 70 64 13