Visjon

Sømna – den grønne Helgelandskommunen som leverer!

Vår visjon mot 2029

Vi skal ta vare på vårt grønne eksistensgrunnlag og være en del av et blomstrende Helgeland!

Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland, hvor et konkurransedyktig landbruk har vært, er og fortsatt vil være grunnlaget for vår bosetting og identitet. Kommunen har vist både evne og vilje til å ta vare på miljø, utvikle seg, skape nye arbeidsplasser, utvikle gode tjenestetilbud for alle deler av befolkningen og skape trivsel og god livskvalitet gjennom et aktivt og variert kulturtilbud.

Sømna kan med rette være stolte av det vi har fått til, og vi skal i perioden fram mot 2029 fortsette å levere! Vi skal vise både overfor oss selv og våre omgivelser at vi fortsatt evner å tilpasse oss, utnytte våre muligheter og håndtere våre utfordringer, til beste for innbyggerne.