Ordfører

Ordføreren jobber fra rådhuset, som har adresse Kystveien 84A.  Ordføreren og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Ring formannskapssekretær 750 15 010 på telefon for nærmere avtale, eller kontakt ordføreren direkte på telefon 750 15 011/948 34 338. 

Vervet som ordfører er på heltid. Vedkommende har ifølge kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret. Ordføreren har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis vedkommende er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, om ikke myndigheten er delegert til andre. Ordføreren er ofte kommunens offisielle ansikt utad.

Kontaktinfo

Gunder Strømberg
Ordfører
E-post
Telefon 75 01 50 11
Mobil 94 83 43 38

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00