Ordfører

Ordføreren jobber fra rådhuset, som har adresse Kystveien 84A. Ordføreren og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Ring formannskapskontoret for nærmere avtale, eller kontakt ordføreren direkte på telefon 90764205. 

Vervet som ordfører er på heltid. Vedkommende har ifølge kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret. Ordføreren har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis vedkommende er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, om ikke myndigheten er delegert til andre. Ordføreren er ofte kommunens offisielle ansikt utad.

Kontaktinfo

Hans Gunnar Holand
Ordfører
E-post
Telefon 90 76 42 05
Mobil 90 76 42 05

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00