Veterinærvakt Sømna og Bindal

Sømna og Bindal har felles veterinærvaktdistrikt. For å få tak i veterinær så ring:

Vakttelefon:    913 94 381

Send gjerne tekstmelding så tidlig som mulig til vaktnummer for rutinebesøk.

Akutte tilfeller ringes inn.

Mail til veterinærene: somnavet@gmail.com

Vaktliste januar 2023 (PDF, 124 kB)

Vaktliste februar 2023 (PDF, 130 kB)

Vaktliste mars 2023 (PDF, 122 kB)

Vaktliste april 2023 (PDF, 123 kB)

Vaktliste juni 2023 (PDF, 121 kB)

Vaktliste juli 2023 (PDF, 121 kB)

Vaktliste august 2023 (PDF, 121 kB)

Vaktliste september 2023 (PDF, 126 kB)

Følgende veterinærer deltar i vaktordningen:

AMJ:      Arild Magnus Jøssund
OJO:      Odd Joar Oppegaard
MH:       Marit Horsberg

Nord:    Området fra Slyngemyra i Sømna og nordover til og med Trælnes og Kvervet.
Sør:       Området sør for Slyngemyra inkludert Bindal alle dager unntatt mandag.
             På mandager er det egen veterinær i Bindal.
Fri:        Den/De veterinærene som har fri denne dagen.
Lørdag og Søndag er det kun en veterinær på vakt for hele området.

 

 

 

 

Veterinærvakt er kommunens ansvar:

Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Kommunen har avtaler med privatpraktiserende veterinær om deltakelse i veterinærvakten. Det er alltid en veterinær på vakt.

Kommunen anser det som tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i vaktperiodene når dyreeier har tilgang på førstelinje helsehjelp til sitt dyr fra veterinær. Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Dyreeier kan ikke forvente at vakthavende veterinær har spesialisering innen fagfeltet for sitt dyr ved henvendelse til veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid. Tilfredsstillende tilgang på helsehjelp til dyr kan i enkelte akutte situasjoner også være avlivning på en forsvarlig måte.