Førerkort

Alle som skal fornye eller søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring (PDF, 114 kB) om helse på trafikkstasjonen. Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

For å få helseattest fra lege bestilles ordinær time.
Ta alltid med førerkort.

Nyttige linker:

Finn mer informasjon om førerkort og helsekrav hos helsedirektoratet

Les mer om nye helsekrav til førerkort hos Statens vegvesen

Kontaktinfo

Laila Estensen
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 01 51 00

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.30-15.00 

Torsdag kl. 09.30-15.00