Parkering

Forskrift om parkering for forflytningshemmede er utarbeidet av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.


Parkeringsbevis blir utstedt av bostedskommunen på grunnlag av søknad fra innbygger(e) med legeattest. Søknader behandles fortløpende og kan utstedes for maks 5 år om gangen.  Det er mulig å søke om parkeringsbevis som fører av bil eller som passasjer.

Kontaktinfo

Nina Nyrud
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 51 20

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00