Melde flytting - Er du sikker på at du bor i riktig hus?

Det er viktig at alle som bor i kommunen er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret. Den folkeregistrerte adressen (bostedsadressen) er den offisielle adressen din.

Ved tildeling av veiadresser i kommunen har det ved flere tilfeller kommet tilbakemelding fra innbyggere som mener de har fått feil ny adresse. Men ved gjennomgang i Folkeregisteret viser det seg at det er flere innbyggere som har flyttet, men som ikke har meldt flytting til Folkeregisterert. De står dermed  registrert på feil sted/ i feil hus og dermed feil bostedsadresse. Dette gjelder i stor grad de som har flyttet innad i kommunen.

Det skal også meldes flytting innad i kommunen

Selv om du flytter innad kommunegrensen skal du melde flytting til Folkeregisteret.
Står du feil registrert i Folkeregisteret vil det påvirke flere som henter adresseinformasjon fra Folkeregisteret. Blant annet kommunale systemer, Posten, offentlige etater som NAV, Skattekontor, Lånekassen, banker m.fl. Det er derfor viktig at du/dere som skal flytte eller har flyttet melder flytting.

Ring Folkeregisteret om du er usikker

Er du usikker på om du har meldt flytting og ønsker å sjekke din registrerte bostedsadresse kan du kontakte Folkeregisteret på tlf: 800 80 000.

Her melder du flytting

Du kan melde flytting på Skatteetatens hjemmeside.