Skoleskyss

Rute 18-121 Vik -  Olsvik

Rute 18-122 Sør-Kvaløy - Vik

Rute 18-123 Berg - Holand - Vik

Rute 18-124 Hombornes - Berg - Vik

Rute 18-125 Berg - Dalbotn - Vik

 

Når kan du få skoleskyss?

Det er opplæringslova § 7-1 og § 7-3 som regulerer retten til skoleskyss.

For å ha rett til skoleskyss, må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2.-10. klassinger. 

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du:
            - har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
            - er varig eller midlertidig funksjonshemmet

I Sømna har kommunestyret tidligere definert RV 17, nå FV 17 som «særlig farlig eller vanskelig skolevei».

Eventuelle søknader sendes til Sømna kommune, oppvekst.

Benytt søknadsskjema som ligger øverst på denne siden.

Når det gjelder elever fra Trælnes, er det Brønnøy kommune som avgjør om det er noen som har en «særlig farlig eller vanskelig skolevei». Vi tar ansvaret for å videreformidle eventuelle søknader til Brønnøy kommune.