Oppsigelse av plass

Oppsigelse og endring av plass skal gjøres gjennom Oppvekstportalen.

Dersom foresatte ønsker å si opp plassen til barnet i barnehageåret, må dette skje gjennom Oppvekstportalen og senest 1 måned før barnet tas ut. Oppsigelsen løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.

Dersom plassen sies opp etter 31.mai, må man betale ut barnehageåret (14.august).

Forandring av barnehagetilbudet, for eksempel antall dager eller bytte av barnehage, søkes til og avgjøres av styrer.

Dersom barnehageplass misbrukes eller foreldrebetaling uteblir se Vedtekter Sømna barnehage (PDF, 116 kB).

Kontaktinfo

Ann Helen Johansen
Styrer Sømna barnehage
E-post
Mobil 91 70 01 84