Utvalg for vilt

Utvalg for vilts hovedoppgaver er forvaltning av Viltloven, og har en viktig rolle i forvaltning av elg, hjort og rådyr. Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Utvalg for vilt forvalter også kommmunens viltfond. Disse pengene kommer fra fellingsavgifter og overskudd fra solgt fallvilt. Pengene skal fordeles og tilbakeføres til viltstellstiltak i kommunen og regionen.

Utvalg for vilt

 

Varamedlemmer Utvalg for vilt

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart