Utvalg for næring

Utvalg for næring er politisk organ for behandling av næringssaker. Her behandles søknader fra nyetablerere og fra eksisterende bedrifter om støtte til etablering og utvikling av egen bedrift.

Utvalg for næring

 

Varamedlemmer Utvalg for næring

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00