Frivillighetsstrategi 2020-2023

Kommunen holder på å utarbeide forslag til frivillighetsstrategi for 2020-2023.

Strategien legges frem til politisk behandling våren 2020. Utkast vil bli sendt på høring til aktuelle parter når den er klar, samt publiseres her.