Sømna Jeger- og Fiskerforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Sømna Jeger- og Fiskerforening
Sømna skytebane
8920 Sømna
Trond Grønmo
Telefon: 97526749
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner