Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Du kan få tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. 

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no.

Kontaktinfo

Lill-Tove Aasheim Andersen
Fagleder jord og konsesjon
E-post
Telefon 75 01 50 73
Mobil 90 63 09 31

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart