Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Dette er spesielle midler du kan søke på som er forskjellig fra kommune til kommune og tiltakene kan bl.a. være beiterydding, stier/veier, restaurere kulturminner og bygninger, leplanting og erosjonsforebygging, friluftsområder.

Tiltak som støttes i Sømna

  • Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte. Det kan gis støtte til å rydde og gjerde inn beite, stelle bygninger og kulturminner, forebygge erosjon, opparbeide rundballelager, ordne stier/ferdselsårer, fjerne søppelplasser, leplanting, biologisk mangfold med mer. I tiltaksstrategien for Sømna finner du en oversikt over hvordan vi prioriterer tiltakene.
  • I Tiltaksstrategien finner du de tiltakene politikerne i Sømna har prioritert høyest, men alle gode tiltak kan støttes.
  • Utvalg for landbruk har bestemt at Biogass skal være satsingsområde for SMIL-midlene i to år og da skal inntil 100 % av SMIL-midlene gå til tiltak rettet mot dette.  Slike tiltak kan ikke støttes før det er vedtatt at anlegget skal bygges. Vi håper vedtak om bygging fattes i desember 2023 og at Biogass vil bli ett satsingsområde i 2024 og 2025. 
  • Øverst på siden finner dere Tiltaksstrategien for bruk av SMIL-midler i Sømna.
  • Søknadsfrist er 15. mai. 
  • Ta kontakt med landbrukskontoret ved Nils Nyborg for informasjon og hjelp.

 

Tiltak som støttes i Brønnøy

  • Øverst på siden finner dere Tiltaksstrategien for bruk av SMIL-midler i Brønnøy.
  • Søknadsfrist for søkere i Brønnøy er 15. april. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli behandlet forløpende utover året så lenge vi har midler. 
  • Det vil bli en fullstendig rullering av Tiltaksstrategien i samarbeid med faglederne i landbruket i Brønnøy i løpet av 2024.
  • Ta kontakt med landbrukskontoret ved Solfrid Sivertsen for informasjon og hjelp. 

 

Søk SMIL elektronisk via AltinnHøringsbrev 2022 (PDF, 50 kB)

Søknader 2022 (PDF, 13 MB)
 

Høringsbrev 2021 (DOCX, 138 kB)
Søknader 2021 (PDF, 13 MB)

Tilleggssøknad 2021 (PDF, 863 kB)

Kontaktinfo

Nils Anton Nyborg
Senior fagleder landbruk
E-post
Telefon 75 01 50 71
Mobil 95 85 01 21
Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 74
Mobil 90 60 32 76

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00