Erstatningsordninger

Det finnes ulike statlige erstatningsordninger i landbruket.

Klimabetingede skader

Ved klimabetingede skader er det kommunen som er førstelinjeinstans. Kommunen er den som mottar og behandler søknadene og skal gi veiledning til søkere.

Skal du melde om skade, bruk MELDETJENESTEN for Tilskudd ved produksjonssvikt (tjenesten er kun en melding om skade, søknad om tilskudd sendes etter endt vekstsesong - søknadsfrist 31.oktober)

Linker til meldeskjema og søknadsskjema finner du på "Samleside - søk tilskudd"

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no

 

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 74
Mobil 90 60 32 76
Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00