Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Avløsning ved ferie og fritid

Avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning.

For å kunne få tilskudd, må foretaket disponere dyr per 1. januar ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i oktober året etter. 

Hvordan søke?

Du må sende inn søknad til kommunen sammen med søknad om produksjonstilskudd innen 15. oktober. Du kan etterregistrere opplysninger innen 10. januar året etter.

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00
Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 74
Mobil 90 60 32 76

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00