Tilskudd til nydyrking / drenering

Tilskudd til nydyrking

Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning.

Som nydyrking regner en fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrket mark til fulldyrket mark blir ikke regnet som nydyrking. 

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan man søker om nydyrking, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no
 

Tilskudd til drenering

Det kan nå søkes til kommunen om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd for å grøfte tidligere grøftet jordbruksjord kom i 2013. Hensikten er å bedre dreneringen av dårlig drenert jord. Det gis tilskudd til drenering, grøfting, systematisk grøfting, omgraving og profilering. Husk at søknaden må være godkjent før du kan starte på tiltaket.

Hvordan søke?

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema og søknaden sendes kommunen der eiendommen ligger.

Her er finner du digitalt søknadsskjema i Altinn for søknad om tilskudd til drenering.

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 74
Mobil 90 60 32 76
Bjørn Sylten
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 72

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00