Kunnskapsgrunnlaget - Vi i Sømna: utfordringer, styrker og muligheter!

Vi i Sømna - utfordringer, styrker og muligheter - kommunens kunnskapsgrunnlag 

Om Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget utgjør et felles faktagrunnlag for Sømna kommune sin planstrategi og for kommunens planleggings- og utviklingsarbeid. Innholdet skal legge til rette for en kunnskapsbasert styring og utvikling av kommunen, og inneholder statistikk og faktabeskrivelser på områder som kommunen skal planlegge innenfor. 

Kunnskapsgrunnlaget er bl.a. ment å imøtekomme Plan og bygningslovens krav om åpenhet i plangrunnlaget, samt kravene som Folkehelselovens § 5 stiller om overvåkning av befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse og trivsel i kommunene. 

Bidrar til felles forståelse

Kunnskapsgrunnlaget er ikke en fullstendig oversikt over alle områder i kommunen, men den peker på viktige forhold som kan bidra til en felles forståelse av nåsituasjonen og fremtidige behov i kommunen. Det vil bidra til et godt grunnlag for et systematisk og målrettet planarbeid. Kunnskapsgrunnlaget vil dermed ha stor betydning for hvilke planoppgaver Sømna kommune bør prioritere fremover.

Informasjonen hentes fra flere steder

Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra, eller basert på, tall fra lokal kunnskap, rapport kommuneøkonomi 2016, SSB, KOSTRA, kommunehelsa statistikkbank, Ungdata,  IMDI, NAV og utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsgrunnlaget oppdateres jevnlig.

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00