Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er Sømna kommunes overordnede plan for en ønsket samfunnsutvikling i kommunen, og et redskap for hvordan kommunen skal møte nye og endrede utfordringer i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanen skal være et sentralt styringsverktøy for politikere og administrasjon. I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunestyret peke ut tydelige mål, satsingsområder og strategier for å møte kommunens utfordringer, både som samfunn og som organisasjon. Samfunnsdelen skal være førende for kommuneplanens arealdel.

Ny plan vedtatt 14.12.17

I 2017 ble kommuneplanens samfunnsdel revidert og ny plan ble vedtatt av kommunestyret 14.12.17. Det var stort engasjement rundt planen og det kom inn over 400 innspill fra innbyggere og høringsinstanser.  Alle ble nøye vurdert. Mange av innspillene ble innarbeidet i planen og mange blir tatt med videre i kommunens planarbeid.

Tre overordnede mål

Samfunnsdelen 2017-2029 inneholder tre overordnede mål; bærekraftig kommune, helsefremmende lokalsamfunn og attraktiv bostedskommune. Under hvert mål er det ulike strategier. 

Her finner du samfunnsdelen

Her finner du kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 14.12.17.

Hvis du ønsker en papirkopi av kommuneplanens samfunnsdel kan du komme innom kommunehuset for å få et eksemplar.

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00