Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett.

14.12.23 vedtok kommunestyret kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan for 2024-2027 og årsbudsjett 2024.

Planen viser hvordan kommunen skal følge opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Den omfatter hele kommunens virksomhet og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024

 

Tidligere års planer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 (PDF, 3 MB)

Vedtatt handlingsdel og økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 (PDF, 4 MB)

Kommuneplanens handlingsdel 2021-2024. Økonomiplan 2021-2024. Årsbudsjett 2021. (PDF, 3 MB)

Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023. Økonomiplan 2020-2023. Årsbudsjett 2020. (PDF, 31 MB)
 

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022. Økonomiplan 2019-2022. Årsbudsjett 2019

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00