Kystsoneplan

Kystplan Helgeland (KPH) er en plan for sjøarealene på Helgeland som gir en enhetlig arealforvaltning med like krav og bestemmelser i alle 11 kommuner.

KPH er del av kommunenes overordnede styrings­dokumenter som gir rammer for utvikling av Helgelandskysten og for forvaltning av arealressursene. KPH skal fungere som en informasjons-­ og planleggingskilde for kommunenes innbyggere, for folkevalgte og administrasjonen i kommunene, for organisasjoner, samt næringsliv og sentrale forvaltningsorganer ­med ­flere.­

Kommunedelplan for kystsonen i Sømna kommune, Kystplan Helgeland, ble vedtatt i Sømna kommunestyre 19.06.19 i sak 32/19.

Kartløsningen

For å bruke kartet må du zoome deg inn på Sømna og velge "Kystplan Helgeland" i kartlaglisten til høyre.

Her finner du kommunedelplanen for kystsonen i Sømna