Kommunal planstrategi

Sømna kommunestyre vedtok den 17.12.2020 kommunal planstrategi for Sømna kommune 2020-2023.

Formål

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på planoppgavene kommunen bør starte opp med eller videreføre i valgperioden for å legge til rette for en positiv og ønsket utvikling i kommunen. 

Innhold i planstrategien

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Under dette kommer langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

 

Den kommunale planstrategien bygger på de utfordringer og styrker kommunen har. Dette er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget som du finner her. (PDF, 6 MB)

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00