Voksen

Er du urolig eller bekymret for et barn/ungdom/familie/gravid?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne på en uro eller bekymring. Da finnes det flere hjelpe- og støttetjenester i kommunen du kan kontakte.

Ønsker du råd og veiledning i foreldrerollen?

Ta enten kontakt med tjenestene, eller gå inn på "nyttige linker" nederst på siden for råd og veiledning.

 

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal du kontakte barneverntjenesten eller politi direkte. Foresatte skal IKKE informeres.

 

Her kan du melde fra om mobbing mellom elever, vold, diskriminering, rasisme eller andre årsaker til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen:

Meld fra om skolemiljø

 

Her er kontaktinformasjon til, og informasjon om kommunens tjenester: 

 

I tillegg til tjenestene nevnt ovenfor kan det ved uro/bekymring tas kontakt med foreldre til barnet/ungdommen man er bekymret for, med lærer/skole, barnehagen eller andre som er nært barnet. Er man bekymret for en som er gravid eller en familie kan man snakke med helsestasjonen eller jordmor. Kontakter man offentlig tjeneste vet man at taushetsplikten gjelder, og man kan føle seg trygg på at informasjonen man deler ivaretas etter dette reglementet.

Gode råd til voksne  (PDF, 144 kB) 

Gode råd til barn og unge (PDF, 136 kB)

 Viktig film laget for Utdanningsdirektoratet: Voksne skaper vennskap- sammen