Svangerskapsomsorg/ jordmor

Sømna kommune kjøper jordmortjenester fra fødestua i Brønnøysund. Jordmor fra føden kommer til Sømna og har kontortid ca. to dager i måneden, stort sett torsdager.

Du kan selv velge om du vil gå til kontroll hos jordmor eller fastlege, eller en kombinasjon av begge under svangerskapet. For å bestille time til jordmor ringer du helsestasjonen på telefonnummer 750 15 115/6, så setter vi opp time.

 

Oversikt over de ordinære svangerskapskontrollene:

Uke 6-12: Legetime. Dette er tiden for å bestille time til fastlegen for å bekrefte svangerskapet, samt bestille svangerskapsblodprøver.

Uke 10-13: Jordmorkontroll. Etter at du har vært hos legen, bestiller du time til jordmor. På den første kontrollen skal du ta med deg blodprøvesvar fra legekontrollen i tillegg til urinprøve. Urinprøve skal du ta med deg på alle kontrollene. Vi gir generell informasjon, gjennomgår helsekort og henviser deg til ultralyd. Vi benytter også ulike kartleggingsverktøy for å bli bedre kjent med deg og vurdere hvilken oppfølging du trenger i svangerskapet.

Uke 11-13 +6: Tidlig ultralyd. Tilbud om tidlig ultralyd og Non-Invasiv Prenatal Test (NIPT). NIPT er en blodprøve som tilbys gravide over 35 år, gravide med økt risiko for avvik og dersom ultralydundersøkelsen påviser fosteravvik.

Uke 18-20: Rutineultralyd. Ultralydundersøkelsen innebærer en undersøkelse av foster og livmor for å få informasjon om fosterets alder og termin, antall fostre, morkakens plassering og fosterets utvikling og anatomi. Opplysninger om fosterets kjønn har som regel ingen medisinsk betydning, men opplyses om dersom forholdene ligger til rette for det. Du kan ta med deg en ledsager til ultralyden, men vi anbefaler ikke at du tar med barn.

Uke 24: Jordmorkontroll. Nå er det tid for å fylle ut farskapserklæring. Dette gjøres via helsenorge.no og gjelder kun par som ikke er gift. I følge retningslinjer skal alle komme alene til minst en kontroll i løpet av svangerskapet. Hvis du hadde med partner på den første kontrollen, skal du komme alene til kontrollen i uke 24. Den gravide vil få tilbud om kikhostevaksine i uke 24. Vaksinen vil beskytte barnet mot kikhoste fra fødsel til første vaksinedose ved 3-mnd alder. Vaksinen er gratis

Uke 28: Jordmorkontroll. Nå er du kommet et godt stykke inn i graviditeten. Rundt denne tiden kontrollerer vi blodprosenten din (Hb). Du vil også få tilbud om ultralyd i uke 32.

Uke 32: Jordmorkontroll og ultralyd. I uke 32 pleier vi å snakke om amming og barsel.

Uke 36: Jordmorkontroll. På denne kontrollen setter i av tid til fødselssamtale. Det er fint om partner er med på denne samtalen. 

Uke 38: Jordmorkontroll.

Uke 40: Terminkontroll. Vi planlegger for overtidskontroll hvis du enda ikke har født ved terminkontrollen. 

Uke 41+3: Overtidskontroll. På denne kontrollen gjør vi en lengre registrering av pulsen til babyen og eventuelt rieaktivitet (CTG). det blir også gjort en ultralyd. Vi setter opp time til igangsettelse av fødsel. Dette blir gjort hvis du ikke har født senest innen uke 42+0. 

Kontaktinfo

Berit Sund
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 16
Mobil 41 55 26 06
Silje Aas
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 16
Mobil 46 18 60 50
Guro Knygh
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 16
Mobil 99 22 57 06

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

Man - fre 08.30 -15.30