Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste hvor opptrening i daglige gjøremål skjer på din hjemmearena for deg som har opplevd ett fall eller endring i funksjonsnivå.

Sammen med deg, vil vi utarbeide mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. Egenvilje og egen motivasjon er sentrale begreper i treningen. Det er ikke vi som skal overbevise deg om å trene, det er ditt ønske om å gjenvinne funksjonalitet som skal være motivasjonen. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen, og avtar i takt med at du forbedrer din funksjon. Normalt sett vil perioden med hjemmetrening foregå i ca 6 uker. Hjemmetreningen blir foretatt av ett tverrfaglig team sammensatt av fysioterapeut, aktivitør, hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten.

Hvem er du?

Du bor i eget hjem, og greier ikke lenger å gjøre det du tidligere har fått til. Du vil gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv.

Ting å trene på kan være

  • Å komme deg inn og ut av sengen
  • Å dusje selv
  • Å kle av/på deg
  • Lage mat
  • Å gå utendørs
  • Styrke balansen
  • Handle varer
  • Å delta i sosiale aktiviteter/hobbyer som er viktig for deg
  • Ta i bruk aktuell teknologi/hjelpemidler

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste man søker på hos Pleie og Omsorgstjenesten. Du bruker det samme søknadsskjemaet som for andre tjenester i Pleie og Omsorg som du finner på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til Sømna Omsorgssenter.

Tjenesten er gratis for tjenestemottageren men blir behovsprøvd av vedtaksteamet i Pleie og Omsorgstjenesten.

Kontaktinfo

Maivi Olsen
Enhetsleder bo- og miljøtjenesten
E-post
Telefon 75 01 51 47
Mobil 46 89 18 99

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna

Kart