Sammenslåing av eiendommer

Dersom du eier (er hjemmelshaver for) flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få slått sammen eiendommene.

Hovedregelen for sammenslåing av eiendommer er at eiendommene grenser til hverandre.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Prioritetskollisjon oppstår når eiendommer har ulike tinglyste pengeheftelser for eksempel lån i ulike banker der bankene har ulik prioritet. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett.

Hvem kan søke?

Eier av eiendommen (hjemmelshaver) kan kreve sammenslåing.

Søknad

Her finner du søknadsskjema for sammenslåing av eiendommer.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID.

Hva skjer videre etter du har søkt?

Vi kontrollerer at vilkårene for sammenslåing er til stede, registrerer sammenslåingen i matrikkelen og videresender kravet til tinglysing.

Finner tinglysingsmyndigheten at vilkårene foran er oppfylt, anmerkes sammenslåingen i grunnboka.

Når vi får tilbakemelding på at sammenslåingen er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes søker(e).

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinfo

Ragnhild Sveli Pedersen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00