Renovasjon/avfall

Sømna kommune benytter renovasjonstjenester hos Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL).

SHMIL er et interkommunalt avfallsselskap som ble stiftet i 14. juni 1995 for å ivareta eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. Selskapet eies av 11 Helgelandskommuner, inkludert Sømna kommune.

For informasjon om åpningstider avfallsmottak, tømmekalender, sortering, leie av container osv. se SHMILs hjemmeside.