Påvise grenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Grensepunkt blir merket og berørte parter blir orientert. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Se klarlegge grenser.

Hvem kan søke?

Søknaden fylles ut av hjemmelshaver.

Hvordan søke?

For å påvise grenser må du rekvirere oppmålingsforretning (pkt. 3 i skjemaet nedenfor).

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 227 kB)

Kopi av målebrev eller kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal påvises, må legges ved i søknaden.

Priser

Gebyr for påvisning av grenser
Hva Pris i kr
For inntil 2 punkter 3405
For overskytende grensepunkter pr. punkt 660

Kontaktinfo

Ragnhild Sveli Pedersen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00