Bruksendring

En bruksendring kan for eksempel være å gjøre om boden til et soverom.

Les mer om hva en bruksendring er på Direktoratet for byggkvalitets hjemmeside og bruk veiviseren for å finne ut når du må søke kommunen.

Hva er en bruksendring?

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra et formål til et annet. Dette kan kreve søknad og tillatelse. For boliger er det nødvendig å søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt. Det er også bruksendring hvis du ønsker å bruke hele eller deler av boligen til noe som ikke er bolig, for eksempel næringsvirksomhet.

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom, badstu, trimrom, vindfang, entré, trapp og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom, garasje, fyrrom

Når kan jeg søke selv?

Du kan søke selv når bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner. Eksempel på større arbeider er å endre en bærevegg eller pigge opp bærende gulv.  Når du ikke kan søke selv må du bruke ansvarlige foretak som søker og bygger for deg.

Når trenger du ikke å søke?

Du trenger ikke søke for å endre et rom fra for eksempel stue til kjøkken da både stue og kjøkken er hoveddel. Du trenger ikke heller søke for å endre et rom fra for eksempel bod til teknisk rom, siden de begge er tilleggsdel. I andre tilfeller må du alltid søke om bruksendring.

Hvilket ansvar har jeg når jeg søker selv?

Når du søker selv er du ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt, og du har ansvar for å dokumentere dette. Kommunen sjekker ikke om du følger byggereglene når du sender inn søknad, men kan komme på tilsyn etter at byggetillatelse er gitt. Du må da kunne dokumentere at alle regler er fulgt.

Må jeg søke selv, eller kan noen søke for meg?

På en vanlig sak om bruksendring trenger du ikke bruke ansvarlige foretak,  men du kan velge å bruke ett framfor å være ansvarlig selv. Hvis du velger å bruke ansvarlige foretak må hele søke- og byggeprosessen gjøres av ett eller flere ansvarlige foretak.

Når må jeg varsle naboen?

Hvis du bare gjør innvendige arbeider trenger du ikke varsle naboen. Hvis du gjør endringer på fasaden eller ytre arbeider som kan påvirke naboen må du varsle før du søker. Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om du må varsle eller hvordan varselet skal være. Du må varsle naboen før du søker kommunen.

Hva om jeg ikke klarer å oppfylle tekniske krav?

Hvis det er noen krav du har vansker med å fylle kan du søke kommunen om det er mulig å få dispensasjon fra kravene. Du kan ikke regne med å få unntak fra krav som går på helse og sikkerhet, som for eksempel krav til rømningsveier.

Hva sjekker kommunen når de behandler søknaden?

Kommunen skal blant annet sjekke at all nødvendig dokumentasjon er levert inn, og at det som skal gjøres ikke er i konflikt med kommunale planer.

Hva sjekker ikke kommunen når de behandler søknaden?

Kommunen sjekker ikke at de tekniske kravene er fulgt. Ansvaret for de tekniske kravene har den som søker og bygger og byggetillatelsen er gitt med forutsetning om at kravene blir fulgt. Søker du selv har du altså selv ansvaret for at alle tekniske krav blir fulgt.

Søknaden

Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av det du skal gjøre
  • Plantegning av hele etasjen
  • Snitt-tegning gjennom hele huset
  • Hvis du skal endre fasader må du også ta med fasadetegninger og skrive på himmelretningene nord, sør, øst eller vest.

Ved vesentlig fasadeendring må du varsle naboer og sende dokumentasjon til kommunen:

  • Kvittering for nabovarsel
  • Opplysninger gitt i nabovarsel

Søknadsskjema finner du her.
 

Innsending av søknad

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID.

I tillegg er det mulig å benytte søknadsløsninger som vil gjøre søknaden din heldigital. Blandt annet eByggesøk og Byggesøknaden. Disse tjenestene tar et gebyr for bruken av søknadsløsningen.
 

Viktig å huske på

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00
Heidi Pedersen Mørk
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 32

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Kart