Vi ønsker din tilbakemelding som pårørende til personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i Sømna

«IVARETATT?» er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.
 
Kommunen vil få tilgang til å hente ut statistikk om hvordan pårørende i egen kommune opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Forutsatt tilstrekkelig antall besvarelser, kan man også filtrere og hente ut data for ulike tjenesteområder. Statistikk kan i tillegg hentes ut for eget fylke og på nasjonalt nivå.

Frist for å svare på undersøkelsen er 31.03.23.

Denne undersøkelsen er for deg som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
For å kunne svare må du være 18 år eller eldre. Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Du er i denne sammenheng pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for, og som har en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Den du er pårørende til, blir i undersøkelsen omtalt som «tjenestemottaker».

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at vi kan bruke dette i vårt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil resultater fra undersøkelsen kunne benyttes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på dette.

Kommuner og forskere får kun tilgang til anonyme resultater. Det vil si at det ikke er mulig å finne ut hva akkurat du har svart. Dersom du har noe du ønsker å snakke med tjenesten om, må du derfor kontakte ansatte direkte.

I avslutning av undersøkelsen vil du få spørsmål om du samtykker til at dine svar kan brukes til kvalitetsarbeid i kommunen og til forskning. Du har mulighet til å trekke ditt samtykke innen én uke etter at du har svart. 

Avhengig av svarene du gir, vil det ta mellom 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Tilby deg gjerne å hjelpe andre pårørende som ikke får til å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

For mer informasjon, trykk her

For å delta i undersøkelsen, trykk her