Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

«IVARETATT?» er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.
 
Kommunen vil få tilgang til å hente ut statistikk om hvordan pårørende i egen kommune opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Forutsatt tilstrekkelig antall besvarelser, kan man også filtrere og hente ut data for ulike tjenesteområder. Statistikk kan i tillegg hentes ut for eget fylke og på nasjonalt nivå.

Frist for å svare på undersøkelsen er 31.03.23.

Skattelistene for 2023 er lagt ut på vår hjemmeside, og du finner dem her. I tillegg er de lagt ut ved Servicetorget.

Nord universitet ved prosjektet LæreriNord og RKK Sør-Helgeland inviterer til åpent møte den 21. februar klokken 18.00-20.00. Møtet finner sted på Brønnøysund videregående skole. Servering: Det blir gratis pizza og brus til alle.

Dato: 21. februar
Tid: 18.00-20.00
Hvor: Møtet finner på Brønnøysund videregående skole. Møt opp ved hovedinngang (Ta kontakt på telefon 970 90 479 hvis du ikke finner frem)

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Søknadsfrist for hovedopptak barnehage i Sømna er 1. mars 2023.