Ingalill Wallin Nilsen har takket ja til stilling som enhetsleder på Pleie- og omsorg i Sømna

En av fire veterinærer har permisjon fra 01.11.2022 til 23.09.2023, og vi søker etter vikar i denne perioden. Du inngår i et samarbeide med tre andre veterinærer i daglig praksis og firedelt vakt.

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Sømna legekontor har ferieavvikling i uke 26-34. I denne perioden blir det begrenset bemanning på legekontoret.

Utvalg for vilt har vedtatt at grunneiere/ vald/ jaktlag kan søke om tilskudd fra det lokale viltfondet til gode tiltak eller for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Det vil bli gitt et ordinært SFO-tilbud ved Berg skole sommeren 2022. Tilbudet gis ved minimum 5 påmeldte barn.

Klæboe og Northug kommer! Kommer du?