Kommunestyret skal vedta økonomiplan, årsbudsjett og handlingsdel i møte 15.12.22. Formannskapet har den 30.11 vedtatt kommunedirektørens forslag, med ett tilleggspunkt nr. 10. Planen ligger ute til høring. Har du innspill, send de til postmottak@somna.kommune.no innen 14.12.22

Det første av fire Gnisten-arrangement holdes på Sømna Kro og gjestegård tirsdag 6. desember. 

Påmeldingsfrist er 2. desember. 

Årets program for advent i Sømna.

Ønsker du å følge med på møtet? Møtet vil bli streamet fra klokken 09.00.

Vi håper Sømnas befolkning kommer med med forslag til hvem som burde motta årets Frivillighetspris!

Sømna kommune har mottatt foreløpig rapport fra tilsyn fra Statsforvalteren på Pleie- og omsorgstjenester som ble gjennomført i august.

Ny runde med tildeling av kulturmidler fra Sømna kommune. 

En av fire veterinærer har permisjon fra 01.11.2022 til 23.09.2023, og vi søker etter vikar i denne perioden. Du inngår i et samarbeide med tre andre veterinærer i daglig praksis og firedelt vakt.