Sømna Biogass Eiendom planlegger å etablere et biogassanlegg med årlig produksjon av 70 GWh flytende biogass (CH4), 7 000 tonn biogen CO2 og 103 000 tonn biorest (biogjødsel).

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 22.august. Vi ser fram til skolestart og nye muligheter til å lage en god og trygg skole i samhandling med våre elever og deres foresatte.

Ingalill Wallin Nilsen har takket ja til stilling som enhetsleder på Pleie- og omsorg i Sømna

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Sømna legekontor har ferieavvikling i uke 26-34. I denne perioden blir det begrenset bemanning på legekontoret.

Utvalg for vilt har vedtatt at grunneiere/ vald/ jaktlag kan søke om tilskudd fra det lokale viltfondet til gode tiltak eller for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.