Sømna kommune forbereder seg på å ta i mot flyktninger - i hovedsak barn og mødre. Det er viktig å få disse integrert og vi søker dere som ønsker å hjelpe.

Det har vært fokus i media på landbruk som en klimaværsting. Vi tror god agronomi kan bidra til god økonomi og med enkle grep også en positiv klimavirkning. Dette vil fagpersoner innen fôring og stell, jordarbeiding, grovforhåndtering mm snakke om på dette seminaret.

Lars Peder Brekk er direktør ved Brønnøysundregistrene. Han har lang fartstid som næringslivsleder og politiker, både lokalt og nasjonalt. I tillegg til to perioder på Stortinget, er Brekk kanskje mest kjent som tidligere fiskeriminister og landbruks- og matminister.

Det er innregistrert 46 personer fra 12. mars og til i dag. Siste døgn er det 4 registrerte.
 

 

Kommunen har i dag fått brev fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (Imdi) med anmodning om å ta imot 50 flyktninger i løpet av 2022. Kommunestyrets gruppeledere har stilt seg positive til å ta imot 25 flyktninger på kort tid og er også åpen for å øke dette tallet betydelig ved behov. Kommunestyret skal formelt behandle saken 7. april.

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Med bakgrunn i at et stort antall beboere ved Sømna omsorgssenter er smittet, har smittevernlegen og ledelsen ved institusjonen gjennomført midlertidig stopp av besøkende til beboerne ved avdelingen vårsol.

Avd. midtstua og veststua har tilgangsbegrensning, men er fortsatt åpen for besøkende etter avtale med avdelingen.

Situasjonen vurderes fortløpende.

Antall registrert smittede i kommunen den siste uken er 78. I likhet med Nordland, antas det at Sømna nærmer seg smittetoppen.

Krigen i Ukraina har ført til økt risiko for utslipp av radioaktivt avfall. Risikoen er ikke stor, men den kan ikke utelukkes. Derfor skal landets kommuner gjennomgå sine rutiner for utdeling av jodtabletter. Slike tabletter med kaliumjodid skal bare inntas når myndighetene anbefaler det. Det er per i dag ikke økt radioaktivitet i krigsområdet. Heller ikke Norge.

Arnulf Øverlands udødelige ord «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» beskriver på en god måte all den hjelp som nå mobiliseres mange steder og på ulikt vis. Krigen pågår for fullt i Ukraina, og vi som befinner oss fysisk langt borte, i et fredelig samfunn, kan ikke fullt ut forstå den lidelse det ukrainske folket nå kjenner på kroppen. I likhet med resten av Europa fordømmer vi angrepet, som ikke bare er et angrep på Ukraina, men på alle land som er tuftet på demokrati!