Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ

En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av 300 eller to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Rettighetene om innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven

Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens myndighets-område eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforsalg eller behandlet av kommunestyret på annet vis. Innbyggerforslag kan ikke delegeres verken politisk eller administrativt. Tidsfrist på 6 måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.

Veileder

minsak.no

Ett verktøy for å fremme innbyggerforslag er minsak.no. Der kan alle innbyggerne foreslå saker. Lenke til saken kan deles via e-post, Twitter, Facebook eller andre sosiale medier. Underskrifter kan også samles på tradisjonelle underskriftslister.

I en ny og større kommune kan minsak.no bidra til å senke terskelen for kontakt med kommunens politikere. Lav terskel er viktig dersom kommunen ønsker at alle innbyggerne skal ha mulighet til å benytte seg av ordningen.

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00