Utvalg for landbruk

Utvalg for landbruk behandler forhold knyttet til landbrukseiendommer med spesiell fokus på  forvaltning av jord- og skogbruk. Sentralt står landbrukets særlover som jordlov, konsesjonslov, forpaktingslov, skogbrukslov, mv. Hovedoppgavene er deling av landbrukseiendom, erverv av landbruksareal, bo- og driveplikt, forpakting og tilskuddsbehandling.

Utvalg for landbruk

 

Varamedlemmer Utvalg for landbruk

Kontaktinfo

Nils Anton Nyborg
Senior fagleder landbruk
E-post
Telefon 75 01 50 71
Mobil 95 85 01 21

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00