Administrasjonsutvalg

Kommuneloven §5-11 Partssammensatte utvalg

I alle kommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.

Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.

Jmf kommunelovens §5-11 velges de ansattes representanter for to år. Kommunens representanter velger for fire år.

 

Administasjonsutvalget

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00